Δημοσιεύματα

Απόσπασμα από την ομιλία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ στην Βουλή, Οκτώβριος 2008

Η Καινοτομία, οι αγορές και τα μηνύματα των καιρών, Απρίλιος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 , Σεπτέμβριος 2007