Αθήνα, Οκτώβριος 2005
Ο δρόμος άνοιξε, η «Τεχνόπολη - Ακρόπολις» γίνεται πραγματικότητα

Ο δρόμος άνοιξε για το «Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας Τεχνόπολη - Ακρόπολις», το οποίο έχει μπει στην τελική ευθεία υλοποίησης έχοντας τη στήριξη όλης της πολιτικής ηγεσίας του τόπου αλλά και την πλήρη αποδοχή του κλάδου της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Μέχρι σήμερα, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά σημαντικών βημάτων, καθοριστικών για τη θωράκιση αυτής της σημαντικής επένδυσης τόσο για τον κλάδο ΤΠΕ όσο και για την Ελλάδα γενικότερα.

Αρχικά, εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη έκταση των 216 στρεμμάτων, στο 26ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με την υπογραφή ανέκκλητου προσύμφωνου αγοράς καθώς και η υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την κοινότητα Αφιδνών, στη διοικητική περιφέρεια της οποίας θα δημιουργηθεί η «Τεχνόπολη - Ακρόπολις».

Επίσης, με αρωγό την πολιτεία, πραγματοποιήθηκε η χωροθέτηση της γης ως Τεχνόπολη βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων καθώς και η θεσμοθέτηση της «Τεχνόπολη - Ακρόπολις Α.Ε.» ως φορέα ΒΕΠΕ Τεχνόπολη με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και ΥΠΕΧΩΔΕ. Επιπρόσθετα, το κράτος, έχοντας αναγνωρίσει τη σημαντικότητα αυτής της συλλογικής προσπάθειας, έχει δεσμεύσει κονδύλια του Γ΄ΚΠΣ για την επιδότηση με 35% των υποδομών, ενώ μελετάται και η ένταξη επένδυσης σε προγράμματα του Δ΄ΚΠΣ.

Οι 134 εταιρείες μέτοχοι έχουν μέχρι σήμερα υποστηρίξει έμπρακτα την επένδυση εξασφαλίζοντας τις λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας, την εκπόνηση των αναγκαίων τεχνικών και οικονομικών μελετών και την αποπληρωμή της γης. Προς τα τέλη του τρέχοντος έτους όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια θα κληθούν να αποφασίσουν για το Επιχειρησιακό Μοντέλο (Business Model), στο οποίο θα βασιστεί και το οριστικό Επιχειρησιακό Πλάνο (Business Plan), που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση της «Τεχνόπολη - Ακρόπολις».

Η πρώτη φάση του έργου έχει ολοκληρωθεί. Τα θεμέλια έχουν τεθεί. Η «Τεχνόπολη - Ακρόπολις», με στόχο ολοκλήρωσης το 2009, γίνεται πραγματικότητα.

Πάμε Μπροστά, Πάμε στο Μέλλον<< Επιστροφή στα Δελτία Τύπου