Στόχος - Σκοπός

Ο Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών στην Ελλάδα, παρά τη σημαντικότητα του, τα τελευταία χρόνια δεν έχει αναπτυχθεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Για την ενίσχυση του, λοιπόν, είναι απαραίτητη μια Εθνική Στρατηγική, η οποία πρόσθετα των άλλων Δράσεων (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Θεσμικές παρεμβάσεις, Αναπτυξιακά Κίνητρα, κ.λ.π.), θα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών, με άμεση προτεραιότητα στη δημιουργία Τεχνοπόλεων. Η διαχρονική πολιτική της Κυβέρνησης για την στήριξη και την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και την προώθηση των επενδύσεων γενικότερα στη χώρα μας, βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στην υλοποίηση της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ-ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, η οποία θα συμβάλει έμπρακτα στην επίτευξη μίας σειράς ωφελειών.

Επιπλέον η Αθήνα λόγω της ευρύτερης υποδομής που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και της θέσης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί ιδανικό σημείο για κέντρο διανομής, οργάνωσης συνεδρίων, συνάντησης στελεχών και προορισμό υψηλού τουρισμού του τύπου Business & Pleasure, αφού συνδυάζει άριστες κλιματολογικές συνθήκες, ευχάριστη διαμονή & ψυχαγωγία, πολιτιστικές εκδηλώσεις, μοναδικά αξιοθέατα και υπέροχα νησιά.

Οι επιχειρήσεις του Κλάδου συνεχίζουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα τους και να επενδύουν στο αντικείμενο δραστηριότητας τους προσδοκώντας την ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών.

Σκοπός του Φορέα ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε. είναι η δημιουργία και η λειτουργία του καλύτερου Τεχνολογικού Πάρκου της Ευρώπης (Technology Park), που θα αποτελεί το σημαντικότερο κόμβο δικτύωσης της Υψηλής Τεχνολογίας στα Βαλκάνια, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή. Ένα κέντρο διεθνών προδιαγραφών και απήχησης, που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας της Νέας Οικονομίας και θα προάγει την ελληνική επιχειρηματικότητα, προσφέροντας παράλληλα ένα έργο υποδομής που θα αναβαθμίσει και θα ενισχύσει και την τοπική κοινωνία.

Η Ακρόπολις Α.Ε. έχοντας ως εφαλτήριο μια άρτια και καλά οργανωμένη Τεχνόπολη στοχεύει:

 • Στην ενίσχυση της τοπικής-κλαδικής-εθνικής οικονομίας.
 • Στην ανάπτυξη θέσεων εργασίας σε κτίρια σύγχρονων τεχνολογικών και περιβαλλοντολογικών προδιαγραφών.
 • Στη συσπείρωση των επιχειρήσεων του κλάδου με σκοπό την διευκόλυνση επικοινωνίας, συνεργασίας και κοινοπραξιών μεταξύ των στελεχών τους.
 • Στην διεθνή αναγνώριση και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου.
 • Στην διάθεση εξοπλισμού και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αλλά και στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας.
 • Στην ανάδειξη του κλάδου σε δυναμική οικονομική οντότητα υψηλού προφίλ, συμπιέζοντας το λειτουργικό κόστος.
 • Στην ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας.
 • Στην ενίσχυση εξαγωγικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων.
 • Στη συμμετοχή από κοινού σε κοινοτικά προγράμματα.
 • Στη συνεργία ερευνητικών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις του κλάδου και αξιοποίηση της έρευνας.
 • Στη εξασφάλιση στρατηγικού πλεονεκτήματος του κλάδου προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας.
 • Στην κοινωφελή προσφορά στην τοπική κοινωνία, στο λεκανοπέδιο, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα.
Τι θα προσφέρει στις Αφίδνες η δημιουργία του Πάρκου
 • Οι Αφίδνες αποκτούν την ευκαιρία να μεταβούν στην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
 • Το όραμα και η πρωτοβουλία των εταιρειών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, για συγκέντρωση των δυνατοτήτων τους και δημιουργία ενός Ελληνικού «Silicon Valley», έρχεται την κατάλληλη στιγμή και συνδυάζεται με την ανάγκη των κατοίκων των Αφιδνών να ορίσουν το μέλλον που τους αξίζει, να αποκτήσουν μια ταυτότητα που θα τους κάνει περήφανους.
 • Προβλέπεται να απασχοληθούν 6.500 επιστήμονες και 1.500 διοικητικοί υπάλληλοι. Επιστήμονες από όλη την Ευρώπη θα συγκεντρώσουν τις γνώσεις για να δημιουργήσουν ένα νέο πολιτισμό.
 • Η ανάπτυξη της περιοχής και το μέλλον των κατοίκων διαγράφεται με τον καλύτερο και ομορφότερο τρόπο, όσον αφορά τις ευκαιρίες απασχόλησης τους στην Τεχνόπολη.
 • Υψηλής ποιότητας κατοικίες, και υπηρεσίες όλων των ειδών θα απαιτηθούν επ’ ωφελεία αυτών που θα τις παρέχουν, ενώ οι δραστηριότητες που θα εκτελούνται θα απαιτήσουν, υπηρεσίες εστίασης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού, και θα ανεβάσουν την αξία της περιουσίας των κατοίκων.
 • Πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις θα προσδώσουν ένα υψηλό επίπεδο μόρφωσης και ξεχωριστό τρόπο ζωής. Οι Αφίδνες θα γίνουν συνώνυμο της ποιότητας και της ευημερίας.

Σήμερα που η Ψηφιακή Οικονομία είναι μια πραγματικότητα, η "Ακρόπολις Α.Ε." φιλοδοξεί να καταστεί το Κέντρο των Νέων Τεχνολογιών για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μετατρέποντας την Ελλάδα σε περιφερειακή μητρόπολη της Νέας Οικονομίας.