Μετοχική Σύνθεση

Στην "Ακρόπολις Α.Ε." συμμετέχουν 127 εταιρίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Στο μέλλον εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα τετραγωνικών μέτρων θα γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπέρ το άρτιο, με σκοπό να προστεθούν στον κατάλογο των μετόχων και άλλες εταιρίες του κλάδου.

  • Πληροφορική
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  • Υπηρεσίες Internet
  • Ψηφιακές Τεχνολογίες Ήχου και Εικόνας
  • Τεχνολογίες Πολυμέσων
  • Τήλε - ιατρική
  • Τήλε - εκπαίδευση κ.α.
Κατάλογος Μετόχων >>