Υποδομές

Στην Τεχνόπολη θα κατασκευαστούν βιοκλιματικά κτίρια υψηλής αισθητικής συνολικής επιφάνειας 108.000 τετραγωνικών μέτρων, σε ένα, δύο ή τρεις ορόφους.

πατήστε για μεγέθυνση πατήστε για μεγέθυνση

Ο σχεδιασμός του έργου έχει πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερο σεβασμό προς το περιβάλλον, όπως άλλωστε το απαιτεί το αντικείμενο δραστηριότητας των επιχειρήσεων, αλλά και ο Νόμος 2545/97 («Οι χώροι αυτοί χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα περιβάλλοντος …»).

Η προβλεπόμενη δόμηση θα είναι εξαιρετικά ήπια, δεδομένου ότι από το σύνολο της έκτασης των 216 στρεμμάτων, η κτιριακή κάλυψη δεν θα ξεπερνά 25%, ενώ το υπόλοιπο 75% θα καταλαμβάνεται από ελεύθερους χώρους και πράσινο, ενώ δημιουργείται και ένας ενιαίος χώρος πρασίνου (Πάρκο Τεχνόπολης) έκτασης 19 περίπου στρεμμάτων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Επένδυσης, θα αποκατασταθεί το περιβάλλον του ανενεργού λατομείου, θα δημιουργηθούν σημαντικότατες ζώνες πρασίνου, τα κτίρια θα είναι χαμηλού ύψους, ενταγμένα πλήρως στο ανάγλυφο του εδάφους και θα περιλαμβάνουν ιδιαίτερο βιοκλιματικό σχεδιασμό, τα οικοδομικά υλικά θα επιλεγούν ώστε να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη βελτίωση του μικροκλίματος των κτιρίων, ενώ θα υπάρχει κεντρικό σύστημα ελέγχου των υποδομών (B.M.S.). Επίσης, τα απόβλητα θα είναι μόνον αστικού τύπου και θα διοχετεύονται στο κεντρικό δίκτυο της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Σε όλο το σχεδιασμό της ΒΕΠΕ δίνεται προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών για την ενεργειακή της επάρκεια και τη χρήση καθαρών τεχνολογιών, όπως:       

 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτιρίων για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια.
 • Xρήση συστημάτων τηλεθέρμανσης των κτιρίων με εγκατάσταση κεντροβαρικού κοινού λεβητοστασίου ανά περιοχή του έργου, παραγωγή υπέρθερμου νερού και διανομή σε όλες τις νησίδες (σύστημα θέρμανσης με τη χαμηλότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση).
 • Κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της ΒΕΠΕ με καύσιμο το φυσικό αέριο, ενώ σε επόμενο στάδιο προβλέπεται η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της ΒΕΠΕ από ΑΠΕ (εφόσον δοθεί η σχετική άδεια)
 • Κατασκευή διπλού δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης με στόχο την εκμετάλλευση του βρόχινου νερού και την επαναχρησιμοποίησή του για άρδευση και πυροπροστασία.
Προβλέπεται επίσης η περιβαλλοντική διαχείρηση των απορριμάτων με βάση ειδική μελέτη (ειδικά για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού προβλέπεται ξεχωριστή υποδομή συλλογής) και η υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν στην τήρηση των πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης της Τεχνόπολης και των αρχών για την προστασία του περιβάλλοντος.
πατήστε για μεγέθυνση πατήστε για μεγέθυνση

Οι δραστηριότητες της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ-ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, όπως έχουν σχεδιαστεί, περιλαμβάνουν: εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, κτίρια διοίκησης, εγκαταστάσεις για τη λειτουργία ερευνητικών ιδρυμάτων και μεταπτυχιακών τμημάτων ΑΕΙ-ΤΕΙ στους τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Θερμοκοιτίδα νεοϊδρυόμενων, μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, Μουσείο Τεχνολογίας, Έκθεση, Βιβλιοθήκη, Αμφιθέατρο, Αίθουσες Εκδηλώσεων και εκπαιδεύσεων, Αθλητικό Κέντρο, Ιατρείο-Φαρμακείο, Ξενώνας, Χώροι εστίασης και αναψυχής, κλπ.

Στις υπό στέγαση δραστηριότητες δεν προβλέπονται εγκαταστάσεις μαζικής παραγωγής εξαρτημάτων-συσκευών, ούτε καμιάς μορφής οικιστική ανάπτυξη.

Στα κτίρια θα στεγαστούν τα γραφεία των επιχειρήσεων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και των συλλογικών τους συνδέσμων και βοηθητικές χρήσεις για αυτές τις επιχειρήσεις, όπως:

 1. χώροι εστίασης,
 2. τράπεζες,
 3. παιδικοί σταθμοί,
 4. spa,
 5. αθλητικές εγκαταστάσεις,
 6. υπηρεσίες κοινής ωφέλειας,
 7. συνεδριακό κέντρο,
 8. αίθουσες σεμιναρίων, παρουσιάσεων και προβολών,
 9. βιβλιοθήκη,
 10. σχολή και μουσείο πληροφορικής και ξενώνας.

Οι υποδομές θα περιλαμβάνουν υψηλής τεχνολογίας τηλεπικοινωνιακά και ηλεκτρικά δίκτυα, ύδρευση, βιολογική αποχέτευση και πυρασφάλεια. Η Τεχνόπολη θα παρέχει υπηρεσίες υποδοχής, ασφάλειας, πρώτων βοηθειών, πυρόσβεσης και συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων.


πατήστε για μεγέθυνση πατήστε για μεγέθυνση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. (δ) του Νόμου 2545/1997 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Ακρόπολις που κατατέθηκε στις 9-6-2006, στην Τεχνόπολη εγκαθίστανται ή μετεγκαθίστανται επιχειρήσεις νέας και υψηλής τεχνολογίας, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, επιχειρήσεις που ασκούν ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Σκοπός της Τεχνόπολης Ακρόπολις είναι να αποτελέσει πόλο έλξης όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υψηλής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Information & Communication Technology), καθώς και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (service providers).

Στην Τεχνόπολη μπορούν έτσι να εγκαθίστανται επιχειρήσεις ή παραρτήματα επιχειρήσεων (με την μορφή θυγατρικών ή υποκαταστημάτων ή άλλων επιχειρηματικών μονάδων), οι οποίες έχουν σαν κύρια δραστηριότητα (υφιστάμενη ή σκοπούμενη) τις ακόλουθες - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες - δραστηριότητες:

 • παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας και επικοινωνίας (ICT services)
 • παράγουν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και επικοινωνίας (manufacturing)
 • παράγουν γνώση υψηλής τεχνολογίας και επικοινωνίας (R&D)
 • παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και επικοινωνίας (education & training)
 • εμπορεύονται προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και επικοινωνίας (trade of information technology products)
 • εμπορεύονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και επικοινωνίας,

καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικώς, όπως – ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά – συμβουλευτικές και διαχειριστικές υπηρεσίες.

Ενδεικτικά παρατίθενται κατωτέρω οι κωδικοί ΣΤΑΚΟΔ 2003 (Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας) για τις επιλέξιμες προς εγκατάσταση στην Τεχνόπολη Ακρόπολη επιχειρήσεις ή παραρτήματα επιχειρήσεων ή μονάδες επιχειρήσεων

22 Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής
30 Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών
32 Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών
33 Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακρίβειας και οπτικών οργάνων, κατασκευή ρολογιών κάθε είδους
511.4 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών
514.3 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών
518.4 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού
518.5 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου
518.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και εξοπλισμού
518.7 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, στο εμπόριο και στην πλοήγηση
642 Τηλεπικοινωνίες
72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες
73 Έρευνα και ανάπτυξη
741.4 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών
80 Εκπαίδευση
925 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες