Παρουσιάσεις

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2005

ΚΟΙΤΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΝΕΙΟ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2005

Business Model - Τεχνολογικό Πάρκο «Ακρόπολις»

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2006

Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων

Αθήνα, Ιούνιος 2006

ΕΡΓΟ - Τεχνολογικό Πάρκο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2006

ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ

Αθήνα, Ιούλιος 2006

Παρουσίαση Εταιρίας σε ενδιαφερόμενους Επενδυτές & Κατασκευαστές

Αθήνα, Ιούλιος 2006

έργο "ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ-ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ"