Γενικές Συνελεύσεις

Τακτική Γενική Συνέλευση Πάρκου έτους 2019   Πρόσκληση

Τακτική Γενική Συνέλευση Πάρκου έτους 2018   Πρόσκληση

Τακτική Γενική Συνέλευση Πάρκου έτους 2017   Πρόσκληση

Τακτική Γενική Συνέλευση Πάρκου έτους 2016   Πρόσκληση

Ισολογισμός

Τακτική Γενική Συνέλευση Πάρκου έτους 2015   Πρόσκληση

Ισολογισμός

Τακτική Γενική Συνέλευση Πάρκου έτους 2014   Πρόσκληση

Ισολογισμός

Τακτική Γενική Συνέλευση Πάρκου έτους 2013   Πρόσκληση

Ισολογισμός

Σχέδιο Συγχώνευσης

Τακτική Γενική Συνέλευση Πάρκου έτους 2012   Πρόσκληση

Ισολογισμός

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , Ιούνιος 2012

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , Ιούνιος 2011

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , Ιούνιος 2010

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , Ιούνιος 2009

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , Ιούνιος 2008

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , Απρίλιος 2007

Πρόσκληση Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης , Σεπτέμβριος 2006

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , Φεβρουάριος 2006

Πρόσκληση Ά Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , Ιανουάριος 2006

Πρόσκληση Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης , Ιούνιος 2005

Πρόσκληση Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση , Νοέμβριος 2004

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , Απρίλιος 2004

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , Απρίλιος 2003