Αθήνα, Απρίλιος 2008
Η καινοτομία, οι αγορές και τα μηνύματα των καιρών (Εφημερίδα «Καθημερινή» 05/04/2008)
Της «Σοφίας Κουνενάκη – Εφραίμογλου»

Η θεαματική ενσωμάτωση της γνώσης στην παραγωγική διαδικασία έχει οδηγήσει στην αποκαλούμενη οικονομία της γνώσης, η οποία έχει ως δομικά στοιχεία τις τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, την εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναμικό, τη διαρκή επινοητικότητα και τις καινοτομίες. Το «κλειδί» που ανοίγει τις πόρτες των ευκαιριών στην οικονομία της γνώσης είναι ο τρόπος με τον οποίο η τεχνολογία και το ανθρώπινο κεφάλαιο μεταφράζονται σε δημιουργικότητα και καινοτομίες.

Η νέα οικονομία βασίζεται όλο και περισσότερο στα φορτία γνώσης, στις επαγγελματικές δεξιότητες, στην καινοτομική αξιοποίηση της εμπειρίας και στην αποτελεσματική διαχείριση της πληροφορίας. Στην τιμή ενός νέου προϊόντος ή μιας υπηρεσίας εμπεριέχονται πλέον σε σημαντικό βαθμό η αμοιβή της γνώσης που ενσωματώνεται ως πραγματική αξία.

Η ωθούμενη από την γνώση οικονομία δημιουργεί νέες προκλήσεις και διαμορφώνει ένα ολοένα και πιο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών, ο ισχυρός ανταγωνισμός, η συρρίκνωση του κύκλου ζωής των προϊόντων, η αύξηση των απαιτήσεων των καταναλωτών και η περιπλοκότητα των τεχνολογικών εφαρμογών αποτελούν κύρια συστατικά ενός πλανητικού οικονομικού τοπίου που αλλάζει άρδην και απαιτεί αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων αυτών. Οι χώρες που δεν τολμούν να αναμετρηθούν με προκλήσεις μεγάλης κλίμακας δεν έχουν άλλο μέλλον από αυτό του ουραγού. Όσοι δεν αντιληφθούν τα μηνύματα των καιρών και δεν συντονίσουν τον βηματισμό τους με τις απαιτήσεις της εποχής θα είναι οι χαμένοι του παιχνιδιού στον καινούριο κόσμο που διαμορφώνεται.

Το σύνθημα λοιπόν πρέπει να είναι: Καινοτομία παντού. Κι αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει «να ανακαλύπτουμε τον τροχό», ούτε αφορά μόνο στις τεχνολογικές εφαρμογές. Πρωτίστως απαιτείται καινοτομία στην άσκηση των δημόσιων πολιτικών. Απαιτείται καινοτομία στις σχέσεις ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ώστε ο δεύτερος να ενθαρρύνεται στις προσπάθειες του και να μην καταπνίγεται από τον συγκεντρωτισμό, την τυπολατρία και την γραφειοκρατία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την καινοτομία της απλούστευσης, της ταχύτητας και της αξιοπιστίας.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα που προσδίδει στη χώρα μας καινοτομική δυναμική αναμένει τα παραπάνω ζητούμενα να καταστούν αυτονόητα. Κι αυτό να γίνει με την έμπρακτη υποστήριξη πρωτοβουλιών που δημιουργούν καινοτομικό απόθεμα για τη χώρα. Τα καλά παραδείγματα δεν λείπουν, με χαρακτηριστικότερο το Τεχνολογικό Πάρκο «Ακρόπολις» στις Αφίδνες. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα δυναμικό πόλο καινοτομίας και νέας τεχνολογίας, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η τελική έκβαση του εγχειρήματος της τεχνόπολης δεν θα προσδιορίσει μόνο το μέλλον της καινοτομίας αλλά και το μέλλον της αισιοδοξίας στη χώρα μας.


Πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Vivodi Telecom, πρόεδρος της Fortius Finance χρηματιστηριακή, σύμβουλος του ΕΒΕΑ καθώς και αντιπρόεδρος της εταιρίας «Τεχνόπολη – Ακρόπολις».<< Επιστροφή στα Δημοσιεύματα