Αθήνα, Οκτώβριος 2008
Απόσπασμα από την ομιλία του Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ στην Βουλή (συνεδρίαση της 9/10/2008)

«Θα δώσω ορισμένα αναλυτικά στοιχεία στον κύριο συνάδελφο σε ό,τι αφορά το τεχνολογικό πάρκο που γίνεται στα όρια της Πάρνηθας. Με το υπ’ αριθμό 305 του 2006 πρακτικό του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο εκδόθηκε κατά τη διαδικασία εξέτασης του σχεδίου προεδρικού διατάγματος, με το οποίο καθορίζονταν οι ζώνες προστασίας της Πάρνηθας, κρίθηκε, ως μη νόμιμη, η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω σχεδίου, μιας έκτασης της τάξεως των πεντακοσίων στρεμμάτων στην περιοχή Αφιδνών.

Με την παρατήρηση αυτή δεν κρίθηκε μη νόμιμη κάποια διάταξη του σχεδίου, αλλά η εξαίρεση της περιοχής από τα όρια της προστασίας. Στη συνέχεια κρίθηκε ότι η υπ’ όψη εξαίρεση δεν κωλύει την έκδοση του εξετασμένου προεδρικού διατάγματος, αλλά ότι η διοίκηση οφείλει με νέο προεδρικό διάταγμα να συμπληρώσει τις ρυθμίσεις που αφορούν την εξαιρεθείσα έκταση.

Το Μάιο του 2007 ο Οργανισμός Αθήνας ενέκρινε τροποποίηση του σχεδίου προεδρικού διατάγματος προστασίας της Πάρνηθας, με την οποία μεταξύ άλλων επεκτείνονται τα όρια προστασίας του ορεινού όγκου, κατά πεντακόσια περίπου στρέμματα, στην περιοχή της Κοινότητας Αφιδνών. Καθορίζεται εντός των ορίων της εν λόγω έκτασης μία ζώνη με την ονομασία Ε7, επιφάνειας περίπου διακόσια δεκαέξι στρεμμάτων, για την οποία ισχύουν οι διατάξεις, περί καθορισμού θέσης, έκτασης και ορίων, της ΒΕΠΕ Τεχνόπολης «Ακρόπολις», στα διοικητικά όρια πάντα των Αφιδνών και αιτιολογείται επίσης, η πρόταση καθορισμού μιας ζώνης, με κωδικό Ε6, στους πρόποδες του ορεινού όγκου, με επιτρεπόμενη χρήση παιδικές κατασκηνώσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση τριακόσια περίπου στρέμματα εντάσσονται στη ζώνη Β1 προστασίας του ορεινού όγκου. Η συγκεκριμένη ζώνη προβλέπει χρήσεις αναψυχής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υπαίθριου αθλητισμού και υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων, με τους όρους πάντοτε και τους περιορισμούς σε ό,τι αφορά τη δόμηση που θέτει το προεδρικό διάταγμα.

Η ζώνη Ε7 αποτελεί το μη δασικό τμήμα της ευρύτερης περιοχής, στο οποίο υπάρχει η Β.Ε.Π.Ε. Τεχνόπολης «Ακρόπολις», έτσι όπως έχει θεσμοθετηθεί και ισχύει. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλλει στην κάλυψη της υστέρησης που έχει η χώρα σε θέματα ψηφιακής τεχνολογίας. Μπορεί να προωθήσει και την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.

Τονίζω, επίσης, ότι η Τεχνόπολη, σύμφωνα με την κατάταξη που γίνεται στις ΒΕΠΕ, βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας, αποτελεί την επιχειρηματική περιοχή με την πιο χαμηλή όχληση, καθώς εκεί δεν χωροθετούνται βιομηχανικές δραστηριότητες.»<< Επιστροφή στα Δημοσιεύματα