Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2005
Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Αχιλλέας Χατζηνίκος υπέβαλε την παραίτηση του από το αξίωμα του Προέδρου του ΔΣ της Εταιρείας αφού εξέθεσε στα μέλη τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση αυτή.

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ευχαρίστησε τον κ. Χατζηνίκο, ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα και Πρόεδρος εξελέγη ομόφωνα ο κ. Μιχάλης Παπασάββας.

Μετά τα ανωτέρω η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:


Πρόεδρος: Μιχάλης Παπασάββας
Αντιπρόεδρος : Αριστοτέλης Aννινος
Αντιπρόεδρος: Ηλίας Κυριακάκης
Διευθ.Σύμβουλος: Νικόλαος Αυξεντιάδης
Μέλη: Παναγιώτης Κοκαλάκης
Ανδρέας Πολυκάρπου
Βύρων Ρηγινός
Αθανάσιος Σπανορρήγας
Αχιλλέας Χατζηνίκος<< Επιστροφή στα Διοικητικά Συμβούλια