Αθήνα, Απρίλιος 2006
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Στην εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου προχώρησε η διοίκηση της πολυμετοχικής εταιρείας «Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας Ακρόπολις » του τεχνολογικού πάρκου της Αττικής,κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης.

Το νέο Δ.Σ.συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Παπανδρέου Νικόλαος (πρόεδρος),
Γεράρδος Γεώργιος (αντιπρόεδρος),
Κοκαλάκης Παναγιώτης (αντιπρόεδρος),
Παπασάββας Μιχαήλ (διευθύνων σύμβουλος),
Aννινος Αριστοτέλης (μέλος),
Βάμιαλης Γεώργιος (μέλος),
Εφραίμογλου Σοφία (μέλος),
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης (μέλος),
Πενθερουδάκης Νικόλαος (μέλος)<< Επιστροφή στα Διοικητικά Συμβούλια