Αθήνα, 24 Απριλίου 2007
Τεχνολογικό Πάρκο «Ακρόπολις» - Η Ελληνική Silicon Valley

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε και καλύφθηκε πλήρως, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», η οποία έγινε με καταβολή μετρητών από τους παλιούς και νέους μετόχους και αφορούσε την άντληση κεφαλαίων ύψους τριών εκατομμυρίων Ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου του προσφάτως ιδρυθέντος φορέα ΒΕΠΕ, ο οποίος θα αναπτύξει τις απαραίτητες υποδομές της Τεχνόπολης, στις Αφίδνες Αττικής. Μετά και αυτή την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται σε 9.303.708 €.

Ως γνωστόν, η εταιρεία Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας «Ακρόπολις Α.Ε.», είναι μία πολυμετοχική επιχείρηση που αριθμεί πάνω από 120 μετόχους-εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Η εταιρεία υλοποιεί ήδη τις μελέτες και τις υποδομές, για την ανάπτυξη μιας «σύγχρονης πόλης» που θα στεγάσει τα γραφεία και τις εγκαταστάσεις σχεδόν όλων των εταιρειών του κλάδου της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, σε κτίρια συνολικού εμβαδού 108.000 μ2., και για το σκοπό αυτό έχουν πολεοδομηθεί ήδη 216 στρέμματα γης, με βάση τις διατάξεις του νόμου 2545/97, για τις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ).

Για την υλοποίηση του έργου αυτού, η εταιρεία δημοσιεύει ήδη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες real estate και ανάπτυξης ακινήτων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (funds) και εταιρείες επενδύσεων της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Το όραμα των εμπνευστών της ‘ψηφιακής’ αυτής πόλης, και η σωστή χρήση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και των δυνατοτήτων της Ελληνικής και διεθνούς κατασκευαστικής , χρηματοπιστωτικής και επενδυτικής κοινότητας, θα διασφαλίσουν την υλοποίηση της Ελληνικής Silicon Valley, και την ανάδειξη της χώρας μας ως κέντρου ανάπτυξης και διάδοσης της υψηλής τεχνολογίας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.<< Επιστροφή στα Δελτία Τύπου