Αθήνα, Δεκέμβριος 2004
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ-ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ"

Κύριοι Μέτοχοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας μας.

Στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου συμμετείχαν οι Μέτοχοι που εκφράζουν το 71,87% του κεφαλαίου του Πάρκου.

Το συνολικό ποσό που κατετέθη είναι 3.212.356 Ευρώ έναντι 2.451.960 Ευρώ που ήταν το ποσό της αύξησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας ευχαριστεί που για μια ακόμα φορά, σε μια δύσκολη εποχή για τον κλάδο μας, στηρίξατε το Όραμα της Τεχνόπολης και συντελέσατε στο να γίνει ένα ακόμη βήμα για την επίτευξη των στόχων μας.<< Επιστροφή στα Δελτία Τύπου