Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013, Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013

Υποδομές Επιχειρηματικότητας

Από τις θεσμοθετημένες περιοχές οργανωμένης φιλοξενίας Επιχειρήσεων (ΒΕΠΕ) της Αττικής, οι περισσότερες δεν έχουν εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο, ενώ έχουν στο μεγαλύτερο μέρος τους δομηθεί άναρχα με τους εκτός σχεδίου όρους δόμησης. Σε ορισμένες από αυτές το πολεοδομικό σχέδιο τελεί υπό έγκριση με τις διαδικασίες του Νόμου 1337/1983. (π.χ. ΒΙΟΠΑ Μεταμόρφωσης, ΒΙΟΠΑ Κηφισιάς κ.λπ.). Η λειτουργούσα ΒΙΠΑ Σχιστού, το νέο ΒΙΟΠΑ Κερατέας και το πρόσφατα χωροθετηθέν Τεχνολογικό Πάρκο «Τεχνόπολη Ακρόπολις» στις Αφίδνες συγκροτούν μαζί με το Τεχνολογικό – Ερευνητικό Πάρκο «Δημόκριτος» στο Χολαργό και το Τεχνολογικό – Ερευνητικό Πάρκο Λαυρίου τις βασικές υποδομές επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην Περιφέρεια.<< Επιστροφή στα Δημοσιεύματα