Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2004
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ-ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ"

Με επιτυχία διεξήχθη χθες η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ "ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ-ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ". Οι μέτοχοι ενέκριναν την αύξηση των κεφαλαίων της εταιρείας κατά 2.451.960 Ευρώ, με έκδοση 544.880 μετοχών υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ και τιμή διάθεσης 4,5 Ευρώ. Έτσι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας θα ανέρχεται σε 5.654.760 Ευρώ.

Την Συνέλευση χαιρέτισε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας ο οποίος ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με τα μέτρα της Κυβέρνηση για τον Κλάδο της Πληροφορικής, καθώς επίσης και για την πορεία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης η οποία θα οδηγήσει στη χωροθέτηση του ακινήτου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλους τους μετόχους του Πάρκου για την εμπιστοσύνη τους και δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, για την πραγμάτωση των στόχων της εταιρείας.<< Επιστροφή στα Δελτία Τύπου