Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2012
Ακύρωση Προεδρικού Διατάγματος από ΣτΕ

Η εταιρεία Τεχνολογικό Πάρκο Ακρόπολις ΑΕ αποτελεί το συλλογικό φορέα 127 εταιρειών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και σκοπός της είναι η δημιουργία και ανάπτυξη ενός σύγχρονου Τεχνολογικού Πάρκου στην περιοχή Αφιδνών Αττικής, όπου θα στεγαστούν ερευνητικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας καθώς και θερμοκοιτίδες για την υποστήριξη της ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών (spin-offs). Ως χώρος της επένδυσης επιλέχθηκε ένα ανενεργό λατομείο αργίλου στο οποίο προβλέφθηκε πράσινο στο 70% της επιφάνειας αυτού και με την σύμφωνη γνώμη της πολιτείας, έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων κτλ και έχουν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες επιμέρους άδειες και γνωμοδοτήσεις. Σημειώνουμε ότι όλες οι χώρες, μηδέ των γειτονικών μας εξαιρουμένων, έχουν από πολλών ετών Τεχνολογικά Πάρκα, αναγνωρίζοντας τη σημασία και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη των οικονομιών τους.

Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορηθήκαμε την υπ’ αριθμ. 2880/2012 πρόσφατη απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώθηκε Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο η περιοχή της επένδυσης εντάσσεται στη ζώνη προστασίας της Πάρνηθας. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι, δεν εξετάστηκε ειδικώς αν η επίμαχη ρύθμιση εναρμονίζεται προς τουs σκοπούς του ρυθμιστικού σχεδίου της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας στους οποίους περιλαμβάνεται και η προστασία και αναβάθμιση των ορεινών όγκων της Αττικής και των οικοσυστημάτων τους και η ανάσχεση της εξάπλωσης των πόλεων και οικισμών. Η απόφαση προσθέτει ότι ναι μεν η συγκεκριμένη χρήση του Τεχνολογικού Πάρκου αποτελεί μετατροπή προς το ηπιότερο της παλαιάς χρήσης της εκτάσεως στην οποία λειτουργούσε λατομείο, μόνη όμως η επιλογή ηπιότερης χρήσης δεν αρκεί για να προσδώσει νόμιμο έρεισμα στο προσβαλλόμενο διάταγμα δεδομένου μάλιστα ότι η χρήση λατομείου είχε ήδη εγκαταλειφθεί και ότι η αποκατάσταση παλαιού λατομείου με τον πλέον προσήκοντα τρόπο αποτελεί πάντως υποχρέωση επιβαλλόμενη εκ του Νόμου.

Εκφράζουμε την έκπληξή μας για την ανωτέρω αιτιολογία της απόφασης, διότι η Ολομέλεια του ίδιου δικαστηρίου είχε γνωμοδοτήσει το 2008 υπέρ της επένδυσης και υπέρ του ίδιου ΠΔ, και επομένως η απόφαση του Ε΄ Τμήματος δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για την ύπαρξη στοιχειώδους ασφάλειας δικαίου στις επενδύσεις. Διαπιστώνουμε ότι στην πλέον σκληρή οικονομική πραγματικότητα που βιώνει ο τόπος οι επενδύσεις εμποδίζονται συστηματικά εκ των έσω και από συγκεκριμένους –τους ίδιους πάντα- κύκλους. Υπό αυτές τις συνθήκες των αλληλοαναιρούμενων αποφάσεων και των παλινωδιών, ουδείς σοβαρός επενδυτής θα θελήσει να επενδύσει τα χρήματά του στη Χώρα, αφού δε διασφαλίζεται η πραγματοποίηση της επένδυσης και δη παρά τη σειρά κρατικών εγκρίσεων και αδειών που εκδίδονται.

Μέχρι σήμερα και μετά από 8 συναπτά έτη διαδικασίας αδειοδότησης, η εταιρεία μας έχει δαπανήσει για την ανωτέρω επένδυση 12.000.000 ευρώ αποκλειστικά από ιδιωτικούς πόρους και με μηδενική συμμετοχή του Κράτους ενώ η συνολική επένδυση εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 200.000.000 ευρώ και θα δημιουργήσει περί τις 7.000 θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η ανάπλαση του ανενεργού λατομείου και εξασφαλίζονται κοινόχρηστοι χώροι και χώροι πρασίνου σε ποσοστό 50% της έκτασης. Δυστυχώς, δε γίνεται κατανοητό από τους θεσμικούς φορείς ότι ούτε οι διαθέσιμοι πόροι για επενδύσεις είναι ανεξάντλητοι, ούτε οι επενδυτές έχουν την πολυτέλεια να αναμένουν επί έτη να ευαρεστηθούν κάποιοι να επιτρέψουν τις επενδύσεις.

Και επιπλέον, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η ματαίωση των επενδύσεων κοινωνικοποιείται: σε απλά ελληνικά, στην παρούσα οικονομική συγκυρία, κάθε ματαίωση επένδυσης επιβαρύνει πλέον ατομικά κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα.

Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες την απαράδεκτη απόπειρα ορισμένων κύκλων να συνδέσουν, με αισχρά υπονοούμενα, την πρόσφατη πυρκαγιά στην περιοχή Αφιδνών Αττικής με την επένδυση της εταιρείας στην ίδια περιοχή. Η εταιρεία πληροφορεί την κοινή γνώμη ότι η έκταση της επένδυσης του Τεχνολογικού Πάρκου είναι αμιγώς αγροτική έκταση και δεν περιλαμβάνει καθόλου δασική έκταση, ούτε ευρίσκεται εντός ή έστω πλησίον του εθνικού δρυμού. Είναι χαρακτηριστικό του ήθους ορισμένων ότι, αν και βάλλουν κατά της επένδυσης υποστηρίζοντας την απαγόρευση δόμησης στην περιοχή, οι ίδιοι κτίζουν κατοικίες ακόμα και σήμερα δίπλα ακριβώς από το χώρο της επένδυσης !

Επισημαίνουμε ότι εάν είχε πραγματοποιηθεί η επένδυση, η περιοχή πέριξ της επένδυσης θα διέθετε φύλακες, κάμερες και σύστημα δασοπυρόσβεσης όπως ρητά προβλέπεται στις σχετικές άδειες. Αλλά αυτά φαίνεται να είναι ψιλά γράμματα για ορισμένους.

Για την εταιρεία Τεχνολογικό Πάρκο Ακρόπολις ΑΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο


<< Επιστροφή στα Δελτία Τύπου