Αθήνα, Ιούλιος 2012
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά τη πρώτη συνεδρίαση των νεοεκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουλίου 2012 στα γραφεία της εταιρίας στη οδό Άγγελου Σικελιανού 22 στο Ψυχικό, έγινε η συγκρότηση του σε σώμα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

  1. Παπανδρέου Νικόλαος, Πρόεδρος
  2. Πενθερουδάκης Νικόλαος, Διευθύνων Σύμβουλος
  3. Γεράρδος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
  4. Εφραίμογλου Σοφία, Αντιπρόεδρος
  5. Άννινος Αριστοτέλης, Μέλος
  6. Άβλιχος Στυλιανός, Μέλος
  7. Ιωακείμ Διονύσιος, Μέλος
  8. Gauthier Patrick, Μέλος
  9. Παπαθάνος Χρήστος, Μέλος<< Επιστροφή στα Διοικητικά Συμβούλια