Αθήνα, Ιούλιος 2008
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά τη πρώτη συνεδρίαση των νεοεκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2008 στα γραφεία της εταιρίας στη Λεωφόρο Μεσογείων 274 στον Χολαργό, έγινε η συγκρότηση του σε σώμα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

  1. Παπανδρέου Νικόλαος, Πρόεδρος
  2. Πενθερουδάκης Νικόλαος, Διευθύνων Σύμβουλος,
  3. Γεράρδος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
  4. Εφραίμογλου Σοφία, Αντιπρόεδρος
  5. Άβλιχος Στυλιανός, Μέλος
  6. Άννινος Αριστοτέλης, Μέλος
  7. Βάμιαλης Γεώργιος, Μέλος
  8. Ιωακείμ Διονύσιος, Μέλος
  9. Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, Μέλος<< Επιστροφή στα Διοικητικά Συμβούλια