Αθήνα, Ιούλιος 2008
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά τη πρώτη συνεδρίαση των νεοεκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2010 στα γραφεία της εταιρίας στη Λεωφόρο Μεσογείων 274 στον Χολαργό, έγινε η συγκρότηση του σε σώμα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

  1. Παπανδρέου Νικόλαος, Πρόεδρος
  2. Πενθερουδάκης Νικόλαος, Διευθύνων Σύμβουλος
  3. Γεράρδος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
  4. Εφραίμογλου Σοφία, Αντιπρόεδρος
  5. Άννινος Αριστοτέλης, Μέλος
  6. Άβλιχος Στυλιανός, Μέλος
  7. Ιωακείμ Διονύσιος, Μέλος
  8. Λαφογιάννης Απόστολος, Μέλος
  9. Παπαθάνος Χρήστος, Μέλος<< Επιστροφή στα Διοικητικά Συμβούλια