Αθήνα, 7 Ιουλίου 2006
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Τεχνολογικό Πάρκο «Ακρόπολις»

Η εταιρία «Ακρόπολις Α.Ε.», στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν πάνω από 100 ελληνικές επιχειρήσεις πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας, καλεί όλες τις ενδιαφερόμενες κατασκευαστικές εταιρίες, τράπεζες, εταιρίες real estate, εταιρίες επενδύσεων και developers, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συνεργαστούν μαζί της, με σκοπό τη δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου που θα υλοποιηθεί σε έκταση 216 στρεμμάτων στις Αφίδνες του Νομού Αττικής και θα περιλαμβάνει την κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής, προϋπολογισμού 26 εκατ. €, και 108.000 τ.μ. κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση επιχειρήσεων νέας και υψηλής τεχνολογίας, επικοινωνίας και παροχής υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τον ενημερωτικό φάκελο με την περιγραφή του πλαισίου της προτεινόμενης συνεργασίας από τα γραφεία της εταιρίας «Ακρόπολις Α.Ε.», Πατριάρχου Ιωακείμ 16, Κολωνάκι, 10675 Αθήνα, τηλ. 210-7298401, fax: 210-7298404, www.acropolisictpark.gr, έναντι του ποσού των 500 €. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προτάσεων είναι η Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2006 συμπεριλαμβανομένη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νίκος Παπανδρέου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Μιχάλης Παπασάββας<< Επιστροφή στα Δελτία Τύπου